Brezplačna dostava ob nakupu nad 50€!

Splošni pogoji

Verjamemo, da je s pozitivnim pristopom in dobro voljo vedno mogoče najti najboljšo rešitev za obe strani. Vsi ste vedno dobrodošli, da izrazite svoje misli, mnenje, želje ali kakršna koli vprašanja, ki bi jih imeli pred nakupom, rezervacijo oz. med ali po uporabi naše storitve/produkta in z veseljem vam bomo odgovorili in poskušali upoštevati vse vaše želje, priporočila in potrebe.

I. Uvod

Splošna pravila in pogoji določajo pravice in omejitve uporabnikov kot tudi odnos med kupci, uporabniki in ponudnikom (blagovno znamko) Trip in the Bag kot tudi spletno stranjo www.tripinthebag.si, ki je blagovna znamka, v lasti in s katero upravlja Globart skupina d.o.o. , s sedežem družbe na naslovu Jurčkova cesta 133b, 1000 Ljubljana, davčna št. 83981454, matična št.: 3521133000. 

Z obiskom spletnih strani in nakupom, kot tudi uporabo storitve/produktov pod imenom Trip in the Bag kupci in uporabniki soglašajo in sprejemajo te splošne pogoje in pravila. Uporabo storitev Trip in the Bag, obisk in uporaba storitev, produktov in/ali opreme ponudnikov lahko določajo tudi splošni pogoji in pravila posameznih ponudnikov. Odgovornost kupca in uporabnika je, da se predhodno z njimi seznani in se jih v celoti brez izjem pridržuje. V primeru, da kupec ni uporabnik storitve Trip in the Bag, je pozvan, da uporabnika seznani z vsebino teh splošnimi pogoji in pravil.

II. Pojmi

Organizator – je družba Globart skupina d.o.o., ki na svoji spletni strani ali prodajnih mestih svojih poslovnih partnerjev (trgovine ali spletna mesta) prodaja storitve/produkt pod imenom Trip in the Bag.

Storitev Trip in the Bag – je posamezen izdelek oziroma paket iz programa »Trip in the Bag«, ki je sestavljen iz nahrbtnika in škatle, ki vsebuje navodila, vstopnice, kupone, darila, informacije, skupaj s celotno organizacijo (načrtom) za določeno destinacijo, ki jo kupec izbere in želi obiskati ter doživeti kot eno ali več dnevni samovoden (”self-guided”) izlet, potovanje oz. doživetje. Kupec z nakupom pridobi pravico za uporabo točno določenih storitev in produktov za katere velja vsebina škatle pri izbranih ponudnikih, kot je razvidno iz vsebine škatle. Pri nakupu preko spletne strani organizatorja, si kupec možnosti glede blaga in storitev, ki jih želi kupiti, lahko ogleda v posameznem opisu destinacije, ki jo želi izbrati in doživeti.

Ponudnik– je poslovni partner organizatorja (podizvajalec),  ki ponuja določeno blago, ugodnosti ali  izvaja določene storitve, do katerih je kupec upravičen oz. ima pri njem določene ugodnosti ob nakupu Trip in the Bag produkta, kot je to razvidno iz vsebine paketa (gostinske storitve, nastanitvene storitve, muzeji, lokalni turistični in drugi ponudniki).

Trgovec – je poslovni partner organizatorja, ki prodaja storitev/produkt Trip in the Bag, bodisi v svojih trgovinah, bodisi na svojih spletnih straneh.

Uporabnik –je oseba, ki storitev ali blago dejansko koristi, uporablja. 

Kupec – je pravna ali fizična oseba, ki je storitev/produkt kupila ali prejela.

III. Definicija storitev, produktov in odgovornosti

Organizator je skrbno izbral ponudnike in partnerje, ki so s svojimi izdelki ali storitvami posredno ali neposredno povezani s produktom Trip in the Bag. Za zagotavljanje visoke ravni kakovosti storitev, ki jih predlagamo kupcem ali vključimo v storitev/produkt, lahko organizator odpove sodelovanje z enim ali več ponudniki med veljavnostjo produkta Trip in the Bag in ga nadomesti z ustreznim enakovrednim ali boljšim ponudnikom, storitvijo. V takem primeru uporabnik ni upravičen do nikakršnega povračila stroškov. Prav tako imajo ponudniki in partnerji, ki so vključeni v Trip in the Bag produktu/storitvi, pravico zamenjati ali nadomestiti svojo ponudbo oz. storitev z enakovredno ali boljšo, v koliko v določenem trenutku določene ponudbe/storitve, specificirane v Trip in the Bag produktu, nimajo na voljo. Npr. sezonska gostinska in druga turistična ponudba ipd.. Vse ugodnosti in brezplačne storitve ter ponudba, ki jih v sklopu Trip in the Bag produkta zagotavljajo ponudniki in partnerji, ki so s svojimi izdelki ali storitvami posredno ali neposredno povezani s produktom Trip in the Bag, so tretirani kot dodatna bonus ugodnost za kupca in za njih odgovarjajo izključno ponudniki in partnerji. Trip in the Bag zato ne prevzema nobene odgovornosti za ponudbo in storitve, ki jih zagotavljajo tretji ponudniki, partnerji.

Spletni katalogi in ponudba so redno ažurirani skladno s spremembami ponudbe. Tiskani katalogi so ažurirani skladno z možnostmi organizatorja. Uporabnik je dolžan vsako ponudbo predhodno preveriti ob rezervaciji pri ponudniku in jasno navesti vse potrebne podatke, ki jih ponudnik zahteva  za pridobitev določenega blaga ali izvedbo dogovorjenih storitev oziroma aktivnosti. Organizator ne prevzema odgovornosti za posredovanje nepopolnih ali nepravilnih podatkov s strani uporabnika oziroma kupca. Uporabnik oziroma kupec odgovarja za pravilnost ter resničnost posredovanih podatkov.

Produkti Trip in the Bag so izdani v omejeni količini. Organizator se zavezuje izpolniti vsako naročilo storitve Trip in the Bag s strani kupca v okviru razpoložljivih zalog in glede na končne roke veljavnosti paketov v prodaji, ki se nanašajo na turistično sezono določene destinacije. Posamezen produkt (izlet/storitev) oz. destinacija so veljavni največ 1 leto od časa nakupa oz. v obdobju, ki je določeno in označeno na posameznem produktu oz. spletni strani. Če naročila ni mogoče izpolniti zaradi prekinitve zaloge ali nerazpoložljivosti, lahko kupec prekliče svoje naročilo in povrne se mu vplačani znesek v 30 dneh od nakazila.

Trip in the Bag je možno kupiti in podariti tudi preko spleta v obliki darilnega bona. Uporabnik in kupec soglašata in razumeta, da sta za ravnanje z darilnimi boni v celoti odgovorna sama. Izguba, poškodba ali kraja darilnih bonov je v celoti odgovornost uporabnika ali kupca. Organizator ni odgovoren za morebitne zlorabe darilnih bonov in ni dolžan preverjati identitete kupca.

Organizator ne odgovarja za škodo, ki bi jo povzročile naravne ali druge nesreče ali druge okoliščine ali jo povzročijo tretje osebe na kakršenkoli način ali obliki

IV. Uporaba bonov in rezervacija storitev

Pogoj za uporabo storitev oz. pridobitev blaga Globart skupine d.o.o. je, da ima uporabnik veljaven darilni bon ali produkt ter sprejme ta splošna pravila in pogoje uporabe.

Popusti navedeni v tiskanem katalogu, letaku ali promociji oz. na spletni strani Trip in the Bag se z drugimi ponudnikovimi akcijami in popusti medsebojno izključujejo in se ne seštevajo.

En produkt-paket je mogoče koristiti za toliko oseb, kot je to navedeno pri posameznem produktu. Kupec oz. uporabnik lahko prevzame produkt na začetni lokaciji izbrane destinacije pri organizatorju, partnerjih in partnerskih prodajnih mestih oz. ga v primeru pravočasnega naročila prejme tudi predhodno na dom ali dogovorjeno lokacijo po pošti. Vsa potrebna navodila prejme kupec predhodno na veljaven e-naslov, ki ga je dolžan sporočiti ob nakupi in potrditvi rezervacije.

Kopiranje, reproduciranje, ponarejanje ali kakršnakoli drugačna zloraba intelektualne lastnine je strogo prepovedano, predstavlja kaznivo dejanje in se kaznuje v skladu z veljavnimi zakoni Republike Slovenije. Vsa navedena dejanja oziroma kršitve bo organizator prijavil pristojnim državnim organom, posledice v celoti prevzema storilec.

V. Nakup na www.tripinthebag.si

Naročilo bonov in produktov

Kupec najprej izbere želeni produkt Trip in the Bag, kjer se nahajajo vsi podatki o storitvi in produktu, kot tudi morebitne omejitve ponudnika. S klikom za nakup oz. rezervacijo preide na stran za potrjevanja naročila oz. oddajo povpraševanja.

Potrdilo naročila in plačilo

Kupec odda naročilo za izbrani produkt na spletni strani ali preko e-maila. Ob razpoložljivosti zaloge kupec lahko opravi nakup preko spletnega mesta oz. prejme na e-naslov navodila za vplačilo produkta. Naročilo je dokončno potrjeno z vplačilom ter prejemom elektronskega sporočila s strani organizatorja, da je bil nakup uspešno zaključen. Nakup je nepreklicno zaključen in gre v nadaljnjo obdelavo trgovca ali/in organizatorja s prejemom kupnine. Za potrdilo naročila ali v primeru takšne potrebe iz katereg koli razloga, lahko trgovec kupca osebno kontaktira. Kupoprodajna pogodba med Trip in the Bag in kupcem je v spletni trgovini Trip in the Bag sklenjena v trenutku potrditve naročila. Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku Trip in the Bag.

Cene so veljavne v trenutku naročila s strani potrošnika in samo ob plačilu pod pogoji, opisanimi v nadaljevanju ali na prodajnem mestu. Organizator in trgovec si pridržujeta pravico do spremembe cene. Cena vedno vključuje tudi DDV v kolikor ni specificirano drugače.

Cene na spletni strani so predstavljene kot redne cene, ki veljajo za nakup preko spletnega mesta, neodvisno od izbranega načina plačila. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

VI. Načini plačila

Organizator omogoča naslednje načine plačila:

 • plačilo po povzetju (gotovinsko plačilo)
 • gotovinsko plačilo pri terenskih promotorjih in prodajalcih
 • z nakazilom na račun (preko spletne banke ali s predračunom)
 • s plačilno oziroma kreditno kartico
 • plačilo preko PayPal

Nekatere plačilne metode lahko vključujejo dodatne stroške plačilnega prometa, na kar pa organizator ne more vplivati. Tako na primer pri plačilu preko predračuna oz. spletne banke lahko banka dodatno zaračuna strošek plačila UPN naloga, pri plačilu po povzetju pa lahko kupcu Pošta Slovenije zaračuna stroške odkupnega poslovanja po vsakokrat veljavnem ceniku Pošte Slovenije d.d. (več na spletnih straneh Pošte Slovenije, razdelek “Cenik ostalih storitev”).

V primeru nakupa preko spletne trgovine organizatorja, organizator kupcu izda račun za nakup Trip in the Bag produkta na trajnem mediju. Kupec prejme račun po elektronski pošti, saj to sovpada z usmeritvijo podjetja k zelenem poslovanju in enakovredno nadomešča fizični račun. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti organizatorja v osmih dneh od dneva prejema. Kasneje podani ugovori glede pravilnosti izdanih računov ne bodo upoštevani. Kupoprodajna pogodba, račun ali naročilo je shranjeno v elektronski obliki na strežniku organizatorja in kupcu dostopna na zahtevo tudi v fizični obliki.

VII. Cene

Storitve oz. produkti Trip in the Bag so dobavljeni po ceni, ki veljajo po cenikih in tarifah ob potrditvi naročila. Cene so izražene v evrih. Cene na spletni strani organizatorja www.tripinthebag.si so fiksne, v času nakupa organizator zagotavlja nespremenjene pogoje. Od sklenitve kupoprodajne pogodbe dalje so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za organizatorja kot za kupca.

VIII. Promocijske akcije in kode

Promocijske akcije in znižanja
Sodelovanje v promocijskih akcijah je možno v času trajanja akcije, ki je objavljen v medijih, v katerih se akcija komunicira. Akcijske cene veljajo izključno za nakupe produktov Trip in the Bag v času trajanja akcije. Akcije, kode, popusti in druge ugodnosti se ne seštevajo.

Promocijska koda je koda, ki prinaša različne ugodnosti pri nakupu in je časovno omejena. Aktivno promocijsko kodo lahko kupec najde na naslovni strani oglasnega sporočila, v organizatorjevem e-obveščevalcu ali v drugih medijih.

IX. Dobave

Dobave so opravljene tako v Sloveniji kot tudi tujini, pri čemer so stroški pošiljanja in dostave stroški kupca in se obračuna po veljavnem ceniku pošte oz. drugega dostavnega partnerja. Kupec je o stroških dostave predhodno obveščen.

Dostavo na naslov, ki ga označi kupec, opravi Pošta slovenija, GLS ali vsak drug logistični partner, ki ga za to pooblasti organizator. Organizator ne odgovarja v primeru, da je v času dostave naslovnik odsoten ali da ne reklamira pošiljke službi logističnega partnerja organizatorja ali v primeru ne prevzema s strani kupca med izdajo naročila.

Ne glede na način dostave se tveganje na izdelkih prenese ob odpremi paketov iz prostorov organizatorja ali iz prostorov logistične družbe, ki jo pooblasti organizator.

Dobavni rok je največ 14 dni, pošiljke po Sloveniji pa 2-3 delovne dni . Zamuda pri dobavi nima za posledico nobene odškodnine, niti preklica naročila v teku, niti povračila za naročilo, če se izkaže, da je zamuda nastala po krivdi kupca ali naslovnika pošiljke ali tretje osebe ter v primeru višje sile (predvsem v primeru popolnih ali delnih stavk, blokiranja prevoznih sredstev ali sredstev za oskrbovanje, vladnih ali zakonskih omejitev

X. Reklamacija in vračilo

V primeru, da kupec ob prevzemu pošiljke opazi, da je artikel ali paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, sproži postopek reklamacije pri Pošti Slovenije,  GLS ali organizatorju na naslov: Globart skupina d.o.o., Jurčkova cesta 133b, 1000 Ljubljana.

V primeru reklamacije se obrnite na organizatorja na naslov Globart skupina d.o.o., Jurčkova cesta 133b, 1000 Ljubljana ali pokličite na +386 31 445 555. Skupaj s GLS bo organizator poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času. V primeru reklamacije pri organizatorju, kupec smiselno ravna skladno z določili teh splošnih pogojev o vračilu blaga.

XI. Nakup na drugih prodajnih mestih

Produkti Trip in the Bag so na voljo na različnih prodajnih mestih (trgovine in spletna mesta trgovcev) pri trgovcih, ki so poslovni partnerji organizatorja. Proces nakupa in plačila, naročila in dostavo, vrnitev in vse druge sestavne dele kupoprodajne pogodbe ne ureja organizator temveč trgovec, zato organizator ni odgovoren za njih. Vsi takšni pogoji so odvisni izključno od trgovca, pri katerem se nakup izvršuje.

XII. Odgovornost organizatorja

Kupec oz. uporabnik se nepreklicno strinjata, da je uporaba katerihkoli produktov Trip in the Bag izključno in v celoti na lastno odgovornost.

Vsi produkti Trip in the Bag (potovanja, izleti, doživetja) so organizirani in pripravljeni kot self-guided programi, pri čemer uporabniki pri uporabi in izvedbi nase prevzema polno odgovornost. Organizator je na voljo le kot informativna podpora (podporna kontaktna številka navedena v vsakem produktu za nujne primere in pomoč), pri čemer pa ne prevzema nikakršne odgovornosti glede varnosti uporabnikov v času njihovega doživetja oz. uporabe produkta Trip in the Bag, kot tudi ne za morebitne kraje, poškodbe in nesreče oz. kakršnokoli škodo nastalo uporabniku, v času uporabe produkta Trip in the Bag, pred ali po tem. 

Vsi kuponi in ugodnosti za lokalne storitve in ponudnike, ki so vključeni v produktu Trip in the Bag so skrbno izbrani in dogovorjeni na podlagi partnerskih pogodb s podizvajalci, ki za kvalitetno izvedbo in ponudbo za svoje storitve, produkte ali ponudbo prevzemajo polno odgovornost, pri čemer pa je potrebno upoštevati njihova navodila in pogoje uporabe koriščenja njihovih storitev. Trip in the Bag ne prevzema nikakršne odgovornosti glede storitev in ponudbe lokalnih ponudnikov in podizvajalcev, ki so v produktih Trip in the  Bag vključeni le kot dobronameren nasvet in dodatna izredna ugodnost za uporabnika v obliki kuponov, bonov oz. dodatnih popustov.

Čeprav se organizator trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije vseh artiklov so simbolične in ne zagotavljajo dejanskih lastnosti izdelka.

Organizator si pridržuje pravico do tipkarskih napak.

Organizator si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Organizator je oproščen določil o dostavi v razmerah, na katere organizator ne more vplivati, npr. v primeru stavke dostavne službe ali v primeru višje sile.

Organizator ne sprejema odgovornosti za napačno uporabo naročenih produktov.

Spletne strani, ki so direktno ali indirektno povezane s spletno stranjo organizatorja, niso pod nadzorom organizatorja in jih ta tudi ne ureja. Organizator zato ne nosi odgovornosti za informacije, ki se nahajajo na povezanih spletnih straneh. Povezave do spletnih strani tretjih strank so navedene samo iz praktičnih razlogov in organizator ne odgovarja za verodostojnost in zanesljivost informacij na teh straneh.

XIII. Končne določbe

Splošna pravila in pogoji stopijo v veljavo z dnem 1.4.2021 oz. od objave dalje. Družba Globart skupina d.o.o. si pridržuje pravico kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeniti pričujoče splošne pogoje in pravila.

Organizator spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Organizator se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko preko 24/7 kontaktne številke +386 31 445 555 ali po elektronski pošti. Pritožba se lahko odda pisno naslov organizatorja ali preko e-poštnega naslova na [email protected].

Organizator se prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spor reši sporazumno in v najkrajšem možnem času. V primeru, da to ne bo mogoče, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče  v Ljubljani.

Ti splošni pogoji pričnejo veljati od dne 01. 04. 2021 dalje in veljajo do preklica.

0
  0
  Košarica
  Vaša košarica je praznaVrni se ne trgovino
   Calculate Shipping
   Dodaj kupon
   Unavailable Coupons
   darilo Get 10% off
   pocitnice Get 20% off